Wijs aan 't werk

Wijs aan 't werk

Met het project ‘Wijs! aan ’t werk’ (WAW) ondersteunen de Stad Gent en Het Beroepenhuis vzw de leerkrachten 3e graad secundair onderwijs van scholen uit Gent. Van A tot Z krijgen die alle hulp om hun leerlingen nog beter vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt.

Jonge schoolverlaters worden geconfronteerd met een groot aantal nieuwe uitdagingen. Daarom verdienen boeiende thema’s zoals de eerste stappen op de arbeidsmarkt, rechten en plichten of arbeidsattitudes een plaats in de lessen op school. Zo worden leerlingen gesterkt voor de toekomst – en dat blijkt in de praktijk een absolute noodzaak.

Ten eerste biedt WAW de ‘goestingsmethodiek’ aan: leerkrachten kunnen een beroep doen op onze vormingswerkers om arbeidsmarkteducatie te introduceren in de klas én om de leernoden van hun leerlingen in kaart te brengen. Deze sessie zal ook prikkelen, en kan leiden tot het concrete voornemen om bepaalde onderwerpen verder te exploreren in de klas.

Ten tweede kunnen leerlingen en leerkrachten voor die verdere exploratie terecht in de ‘productenmand’ op deze website. Dit is een toegankelijk overzicht van het bestaande aanbod aan relevante digitale tools, lesmaterialen en andere initiatieven over arbeidsmarkteducatie.

Contacteer WAW met uw vragen, reserveer een sessie of maak naar hartelust gebruik van deze website.

Deze site is gebouwd met de Smoove CMS waarmee de klant zijn eigen teksten en foto's kan uploaden.

Smoove ontwikkelde voor Wijs aan 't werk!

  • De CMS website
  • De hosting
  • De grafische layout van de online productfiches

Bezoek de website