Opa Gaat de lucht in

Opa Gaat de lucht in

Het project OPA GAAT DE LUCHT IN! is een vervolgproject op het project “OMA GAAT DE RUIMTE IN!” en werd eveneens opgestart door een partnership tussen de VUB en De Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent met als doel jongeren van de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs warm te maken voor wetenschap en techniek.

Aan de hand van lessenpakketten en allerhande lesmaterialen, die vrij van het internet te downloaden zijn, worden wetenschap en toegepaste wetenschap gecombineerd:

Leren door ervaren, leren door doen

Naast het ontwikkelen van een website werd een kaartspel ontworpen, met daarbijhorende lesfiches. Smoove deed hiervoor al het grafische werk en zorgde voor de eerste prototypes. Ook voor de verspreiding en de naambekendheid van het hele project werden er visitekaartjes, flyers en rollup-banners voorzien.

De website is ontwikkeld met de SMOOVE CMS FLASH waardoor de klant zelf zijn teksten en foto's kan uploaden.

Smoove ontwikkelde voor "OPA gaat de lucht in!

  • Het spelconcept
  • Alle spelonderdelen
  • De didactische fiches
  • De advertising: visitekaartjes, flyers, rollup-banners
  • De CMS website waarop al deze materialen gratis ter beschikking staan

Bezoek de website